સુહાગરાતે દુલ્હને પોતાના પતિને પોહ્ચાડીયો હોસ્પિટલ, આખી ઘટના જાણીને ચોંકી જશો…

સુહાગરાતે દુલ્હને પોતાના પતિને પોહ્ચાડીયો હોસ્પિટલ, આખી ઘટના જાણીને ચોંકી જશો… ઘરમાં લગ્ન હોય તો બધા ખુબ ધૂમ-ધામ થી તેની તૈયારીઓ માં લાગી જાય અને

Continue Reading

ટ્યુશન શિક્ષકે 8 વર્ષના બાળકને વાયર સાથે બાંધી દીધો, ત્યારબાદ તેને માર માર્યો

લખનૌમાં શિક્ષક 8 વર્ષ ના છોકરો જે ટ્યુશન પર ગગયો હતો , શિક્ષકે તેને ભયંકર સજા આપી હતી. જયાં પહેલા બાળકના હાથ વાયર સાથે બાંધી

Continue Reading